สำนักงานรองนายกรัฐมนตรีฯ และ ปตท. ร่วมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียน โรงเรียนบ้านโพธิ์ท่าเมือง จ.อุดรธานี

11 กรกฎาคม 2561
สำนักงานรองนายกรัฐมนตรีฯ และ ปตท. ร่วมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียน โรงเรียนบ้านโพธิ์ท่าเมือง จ.อุดรธานี

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีส่งมอบการพัฒนาอาคารเรียนและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ แก่ โรงเรียนบ้านโพธิ์ท่าเมือง ต.ถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ใน ‘โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสประจำปี 2560’ โดยมี คุณโกสุม เมฆมงคลชัย ผู้จัดการฝ่ายแผนกลยุทธ์บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คุณวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย คุณกัลยา พลมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ท่าเมือง เข้าร่วมพิธีส่งมอบฯ ถือเป็นการสานต่อโครงการประชารัฐของสำนักงานรองนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นรูปธรรม อันสอดคล้องกับนโยบายของ ปตท. ที่ต้องการพัฒนาการศึกษา ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และร่วมสร้างคุณประโยชน์ เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป

ข่าวอื่นๆ

ข่าวล่าสุด