นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร จังหวัดระยอง

4 กรกฎาคม 2561
นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร จังหวัดระยอง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร จังหวัดระยอง โดยมี  คุณสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

และ คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  พร้อมด้วยผู้บริหารกลุ่ม ปตท. ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ   ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดระยอง ร่วมกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่มุ่งไปสู่เทคโนโลยีการแปลงเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel หรือ RDF) โดยสามารถใช้เป็น

เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและโรงปูนซีเมนต์ นับเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการขยะให้กับประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือEEC ที่คาดว่าจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและประชากรอย่างมากในอนาคต

ข่าวอื่นๆ

ข่าวล่าสุด