ส่งมอบโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ และโครงการหมอไฟฟ้า แก่โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ส่งเสริมพลังงานทดแทนและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

12 มิถุนายน 2561
ส่งมอบโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ และโครงการหมอไฟฟ้า แก่โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ส่งเสริมพลังงานทดแทนและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

คุณชูฤทธิ์ จิตรวีระ ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน คุณสมรชัย คูณรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) และ คุณกมลวรรณ วงศ์วิลัย ผู้อำนวยการสโมสร พลังเพลิง พีทีที ระยอง ร่วมส่งมอบโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 10 กิโลวัตต์ และโครงการหมอไฟฟ้า (เปลี่ยนสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟ และหลอดไฟใหม่) ให้แก่ โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ซึ่งระบบดังกล่าว จะช่วยให้โรงเรียนสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 6,000 บาทต่อเดือน หรือมากกว่า 70,000 บาทต่อปี และยังช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 8.27 ตันต่อปี ได้อีกด้วย

ข่าวอื่นๆ

ข่าวล่าสุด