กลุ่ม ปตท. บริจาคเงินรางวัล 1 ล้านบาท จากการจัด PTT GROUP SPORTS DAY 2018 แก่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

27 มิถุนายน 2561
กลุ่ม ปตท. บริจาคเงินรางวัล 1 ล้านบาท จากการจัด PTT GROUP SPORTS DAY 2018 แก่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

คุณกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน กลุ่ม ปตท. มอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท ให้แก่ คุณสุรทิน  มาลีหวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเป็นรางวัลจากการแข่งขัน PTT GROUP SPORTS DAY 2018 เงินบริจาคดังกล่าวประกอบด้วยเงินรางวัลที่ได้จากการแข่งขันกีฬาของพนักงานในกลุ่มฯ และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้สมทบวงเงินเพิ่มเติม เพื่อให้โรงพยาบาลได้นำไปใช้ในการจัดโครงการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้กับผู้ป่วยจำนวน 160 คน ในวันที่ 7-9 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ และนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตลอดจนสนับสนุนกิจการต่างๆ อาทิ การจัดฝึกอบรม งานศึกษา วิจัยแก่บุคลากรของโรงพยาบาล ที่จะช่วยให้เกิดประโยชน์ในการบริการประชาชนได้ต่อไป

ข่าวอื่นๆ

ข่าวล่าสุด