มูลนิธิชัยพัฒนา - ปตท. พร้อม 27 องค์กร ร่วมสานพลังพัฒนาคุ้งบางกะเจ้า

17 มิถุนายน 2561
มูลนิธิชัยพัฒนา - ปตท. พร้อม 27 องค์กร ร่วมสานพลังพัฒนาคุ้งบางกะเจ้า

คุณเตชพล ฐิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหาร ปตท. และผู้บริหารองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน รวมกว่า 28 แห่ง ร่วมกิจกรรม “สานพลัง คุ้งบางกระเจ้า สู่ความยั่งยืน” ที่โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์คุ้งบางกะเจ้า จัดขึ้น ณ คุ้งบางกระเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อเป็นโอกาสให้ผู้บริหารองค์กรสมาชิกโครงการ OUR Khung Bang Kachao และผู้แทนชุมชนท้องถิ่น ได้มาร่วมกันระดมความคิด แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุ้งบางกะเจ้าในด้านต่างๆ เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการวางแผนพัฒนาพื้นที่ร่วมกันในลักษณะการสานพลังความร่วมมือทุกภาคส่วน

            ช่วงท้ายกิจกรรม คณะผู้บริหารและผู้แทนชุมชนยังได้ร่วมกันแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ในการร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าให้เป็นพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ด้วยการปักต้นไม้จำลองลงบนแผนที่คุ้งบางกะเจ้า และร่วมกันปลูกต้นไม้กว่า 200 ต้น 14 ชนิดพันธุ์ไม้ เช่น พิลังกาสา พยูง ยางนา ตะเคียนทอง ตะโกนา ฯลฯ บนแปลงราชพัสดุในความดูแลของกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องในโครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวระยะเริ่มต้น

ข่าวอื่นๆ

ข่าวล่าสุด