ปตท. สนับสนุนงานพัฒนาพลังงานชุมชน ต.แม่ทา จ.เชียงใหม่

6 ตุลาคม 2560
ปตท. สนับสนุนงานพัฒนาพลังงานชุมชน ต.แม่ทา จ.เชียงใหม่

เมื่อเร็วๆ นี้ นายไพบูลย์ ใจตูม ปลัดอำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชนตำบลแม่ทา และรับมอบโซล่าเซลล์ลอยน้ำ ขนาด 2.48 กิโลวัตต์ เพื่อใช้ในการเกษตร โดยมี นางโกสุม เมฆมงคลชัย ผู้จัดการฝ่ายแผนกลยุทธ์บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนส่งมอบ พร้อมได้รับเกียรติจากพลังงานจังหวัด  ผู้นำชุมชนตำบลแม่ทา และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้ถือเป็นการยกระดับการขับเคลื่อนด้านพลังงานชุมชนของตำบลแม่ทา ให้ชุมชนสามารถพัฒนาเทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทน อันนำไปสู่การสร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืน

ข่าวอื่นๆ

ส่งมอบโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ และโครงการหมอไฟฟ้า แก่โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ส่งเสริมพลังงานทดแทนและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

ส่งมอบโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ และโครงการหมอไฟฟ้า แก่โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ส่งเสริมพลังงานทดแทนและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

12 มิถุนายน 2561

ข่าวล่าสุด

ส่งมอบโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ และโครงการหมอไฟฟ้า แก่โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ส่งเสริมพลังงานทดแทนและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

12 มิถุนายน 2561