ปตท. รับรางวัลดีเด่นด้าน CG และ CSR จากการโหวตของนักลงทุนผ่านนิตยสาร Alpha Southeast Asia

18 กันยายน 2560
ปตท. รับรางวัลดีเด่นด้าน CG และ CSR จากการโหวตของนักลงทุนผ่านนิตยสาร Alpha Southeast Asia

          เมื่อเร็วๆ นี้ นายประเสริฐ  สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการ  เพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนนำคณะขึ้นรับ 3 รางวัลดีเด่น ได้แก่ STRONGEST ADHERENCE TO CORPORATE GOVERNANCE (CG), BEST STRATEGIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) และ MOST CONSISTENT DIVIDEND POLICY จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia ประจำปี 2017 ณ ประเทศสิงคโปร์

          ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวมาจากคะแนนโหวตในการสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุน กองทุนบำนาญ และกองทุนป้องกันความเสี่ยงในภาคพื้นเอเซี่ยตะวันออกเฉียงใต้จำนวน 528 ราย แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานด้าน CG และ CSRที่จริงจังของ ปตท. สอดคล้องกับความพึงพอใจของนักลงทุนในภูมิภาคนี้และเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับแบรนด์ของ ปตท.ในระดับสากลเน้นทิศทางองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศโดยรวม

ข่าวอื่นๆ

ส่งมอบโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ และโครงการหมอไฟฟ้า แก่โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ส่งเสริมพลังงานทดแทนและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

ส่งมอบโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ และโครงการหมอไฟฟ้า แก่โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ส่งเสริมพลังงานทดแทนและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

12 มิถุนายน 2561

ข่าวล่าสุด

ส่งมอบโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ และโครงการหมอไฟฟ้า แก่โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ส่งเสริมพลังงานทดแทนและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

12 มิถุนายน 2561