ติดต่อสานสุข

ส่งข้อความถึงสานสุข

ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

  • 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • 0 2537 2123, 0 2537 1625
  • sarnsuk@pttplc.com