เรื่องสำคัญของราคาน้ำมัน

สานพลัง สานใจ ฉบับที่ 30 เมษายน - มิถุนายน 2561
เรื่องสำคัญของราคาน้ำมัน


            ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมามีข่าวทางโซเชียลมีเดียที่กลายมาเป็นประเด็นที่สนใจแก่บุคคลทั่วไป หลายคนคงจะติดตามข่าวกันอย่างใกล้ชิด หรือบางคนอาจพลาดข่าวเด็ดข่าวดังบางข่าวไป แต่ที่ไม่พลาดแน่ๆ คือ ข่าวการปรับราคาน้ำมันที่แตะ 30 บาทต่อลิตร จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากหลายภาคส่วน สานพลัง สานใจ ในฉบับนี้จึงขออธิบายถึง ‘โครงสร้างราคาน้ำมันไทย’ ที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้

สิ่งแรกที่ทุกคนต้องทำความเข้าใจกันก่อนนั่นคือ ในน้ำมัน 1 ลิตร มีค่าใช้จ่ายมากมายที่แอบแฝงอยู่ ประกอบไปด้วย ต้นทุนน้ำมันสำเร็จรูป ค่าภาษีและกองทุนต่างๆ และค่าการตลาด ซึ่งรวมไปถึงค่าใช้จ่ายภายในสถานีบริการน้ำมัน ซึ่งกว่า 90% เป็นของนักลงทุนไทยขนาดเล็กและกลาง (SMEs) ที่จะต้องเป็นผู้แบกรับภาระนี้ด้วย รัฐบาลเป็นผู้กำหนดให้เก็บภาษีและกองทุนจำนวนที่สูงคิดเป็น 32-33% ของราคาน้ำมัน 1 ลิตรเลยทีเดียว จึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ราคาน้ำมันในไทยมีราคาสูงนั่นเอง การจัดเก็บภาษีและกองทุนเข้าภาครัฐนั้นก็ทำเพื่อนำเงินส่วนนี้มาพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบขนส่งมวลชน การศึกษา และสวัสดิการต่างๆ อีกมากมายให้แก่ประชาชน

หากใครยังมีข้อสงสัยหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.pttplc.com  www.facebook.com/pttnews และเพิ่มความฉับไวมากยิ่งขึ้นด้วยแอปพลิเคชั่น PTT Insight ที่จะทำให้เรื่องพลังงานกลายเป็นเรื่องง่ายนิดเดียว