Tidal Energy มหัศจรรย์พลังน้ำเพื่ออนาคต

Global Trend ฉบับที่ 30 เมษายน - มิถุนายน 2561
Tidal Energy มหัศจรรย์พลังน้ำเพื่ออนาคต


น้ำ’ คือสสารมหัศจรรย์ ที่พบอยู่เพียงไม่กี่แห่งในระบบสุริยะจักรวาลนี้ โดยเฉพาะบนโลกของเรา มีพื้นที่น้ำครอบคลุมอยู่กว่า 3 ใน 4 ส่วน การใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการคงอยู่อย่างสมดุลของมนุษย์ และระบบนิเวศ จึงเป็นแนวคิดสู่การสร้างสรรค์พลังงานสะอาดยุคใหม่จากน้ำ

            การแปลงพลังงานจากน้ำ ไม่ว่าจะเป็นน้ำในแม่น้ำ คลื่นทะเล น้ำตก และคลื่นในลำคลองต่างๆ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Tidal Power หรือ Tidal Energy ซึ่งต้องอาศัยตัวแปลงพลังงานของกระแสน้ำหรือกระแสคลื่นให้เป็นไฟฟ้า เรียกว่าตัว ‘Tidal Turbine’ เจ้าอุปกรณ์นี้ คือหัวใจสำคัญของการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ เพราะต้องออกแบบให้มีรูปร่างเหมาะสม ส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายใบพัดหรือกังหันน้ำ บ้างคล้ายทุ่น บ้างคล้ายครีบปลา ที่กระพือหรือขยับไปมาตามจังหวะกระแสคลื่นหรือการขึ้นลงของน้ำได้อย่างพลิ้วไหว เพื่อปั่นแกนผลิตไฟฟ้าที่อยู่ภายในตัวมันนั่นเอง อุปกรณ์อีกชิ้นที่สำคัญคือตัวเก็บพลังงานและสายส่งไฟฟ้าขึ้นสู่ฝั่ง ซึ่งอยู่ที่ว่า Tidal Turbine อยู่ห่างฝั่งแค่ไหน

.

            แนวคิดการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำหรือพลังคลื่น เริ่มมานานแล้วตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ในยุโรปและอเมริกา โดยเริ่มพัฒนาจากกังหันวิดน้ำเข้านาและกังหันลมบดเมล็ดพืช แต่ความฝันมาเป็นจริงเอาเมื่อปี ค.ศ. 1966 ในฝรั่งเศสกับ Rance Tidal Power Station เป็นการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่โครงการแรกๆ ของโลก ผลิตไฟฟ้าได้ถึง 500 กิ๊กกะวัตต์/ปี ตามมาด้วยโครงการ Sihwa Lake Tidal Power Station ในเกาหลีใต้เมื่อปี ค.ศ. 2011 ที่ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำได้มากถึง 254 เมกะวัตต์/ปี

            หากในอนาคตเราสามารถผลิตไฟฟ้าด้วยคลื่นทะเล กระแสน้ำ หรือน้ำขึ้นน้ำลง ได้มากขึ้น ก็เท่ากับว่าเราได้ใช้พลังงานสะอาดทดแทนพลังงานฟอสซิลที่ทำลายชั้นบรรยากาศโลก น้ำ จึงเป็นอีกหนึ่งความหวังที่หล่อเลี้ยงชาวโลกตลอดมาและตลอดไป