‘จักรยาน’ พาหนะสองล้อกู้โลก

รอบรั้วรอบบ้าน ฉบับที่ 30 เมษายน - มิถุนายน 2561
‘จักรยาน’ พาหนะสองล้อกู้โลก


ย้อนอดีตไปไม่นาน หากเห็นใครสักคนขี่จักรยานแทรกตัวอยู่บนท้องถนนท่ามกลางรถราขวักไขว่ เราคงอดคิดไม่ได้ว่า ใครนะช่างใจกล้าไม่กลัวโดนรถชน แต่ภาพเดียวกันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกตาอีกต่อไปในปัจจุบัน เพราะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ‘จักรยาน’ ได้กลายมาเป็นพาหนะที่ได้รับการตอบรับจากคนเมืองอย่างรวดเร็ว และด้วยเหตุที่พื้นที่วิ่งมีจำกัด เหล่าจักรยานจึงต้องออกไปท้าทายรถใหญ่บนถนนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้    

            ต้องยอมรับว่า หนึ่งในปัจจัยที่ช่วยจุดกระแสการตื่นตัวเรื่องปั่นจักรยานก็คือ กิจกรรม ‘Bike For Mom’ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในขณะนั้น) ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดและปิดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ‘Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่’ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 ณ ลานพระราชวังดสุิต พระบรมรูปทรงม้า เขตดุสิต

ทั้งนี้ มีพสกนิกรเข้าร่วมปั่นจักรยานเพื่อแม่ทั่วประเทศทั้งสิ้น 294,863 คน ด้าน Guinness World Records ได้บันทึกสถิติโลกกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ว่าเป็นการขี่จักรยานพร้อมกันมากที่สุดในโลกจำนวน 146,266 คัน

ทุกวันนี้ จักรยานกลายเป็นพาหนะข้างกายของใครหลายคน ไม่ว่าจะเป็นการปั่นไปทำงาน ปั่นออกกำลังกาย หรือแม้การตั้งกลุ่มเพื่อปั่นไปทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมิได้เพียงจำกัดความนิยมอยู่เพียงในเมืองใหญ่อีกต่อไป หากแต่ในชุมชนหลากหลายพื้นที่ที่ทีมพัฒนาชุมชน ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมทำงานด้วยนั้น ต่างสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนผ่านกิจกรรมปั่นจักรยาน 

พี่น้องตำบลหัวเขา-แหลมสน อ.สิงหนคร จ.สงขลา ก็เป็นอีกชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมผ่านการปั่นสองล้อภายใต้ชื่อ ‘กิจกรรมปั่นจักรยานสำรวจเส้นทางประวัติศาสตร์เมืองสิงหนคร’ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจเส้นทางประกอบการทำแผนที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมความร่วมมือเรื่องการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่อำเภอสิงหนคร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรมศิลปากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และคณะทำงานสิงหนครเมืองน่าอยู่

ภายใต้การดำเนินกิจกรรมนั้น คณะทำงานได้ปั่นจักรยานสำรวจพื้นที่ศาลหัวเขาแดง ดูวิถีชีวิตชุมชนบ้านหัวเขา ตรวจสภาพมัสยิด 100 ปี ติดตามความก้าวหน้าธนาคารปู เยี่ยมชมบ่อเก๋ง จตุอาราม   เจดีย์องค์ขาวองค์ดำ ตรวจสอบเส้นทางบ้านแหลมสน และพื้นที่ประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นด้านประวัติศาสตร์ของพื้นที่ ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา และแผนที่ท่องเที่ยวที่สามารถส่งเสริมความร่วมมือการท่องเที่ยวร่วมกับ ททท. และกรมศิลปากรได้ในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามแผนงานพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเทียวอนุรักษ์ อันจะนำมาซึ่งอาชีพในท้องถิ่น โดยคงความสมบูรณ์เก่าแก่เอาไว้ได้

นอกจากนี้ ‘ปั่นเพื่อสุขภาพสานสัมพันธ์ชุมชน’ เป็นอีกกิจกรรมสองล้อเพื่อสุขภาพดีไม่เพียงแต่กับตัวผู้ปั่นจักรยานเอง แต่เป็นการปั่นออกไปเพื่อดูแลสุขภาพของผู้อื่นในชุมชนอำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา นำโดยคุณบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอวังน้อย หัวหน้าส่วนราชการ โรงไฟฟ้าวังน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะครู นักเรียน โรงเรียนในพื้นที่ ซึ่ง ปตท. มีส่วนร่วมสนับสนุนน้ำดื่มและผ้าเย็นผ่านหน่วยงานปฏิบัติการระบบท่อเขต 2 และร่วมปั่นจักรยานตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการในพื้นที่ ต.ข้าวงาม รวมระยะทาง 20 กม.

จะเห็นได้ว่ากระแสปั่นจักรยานนั้นไม่ได้มาเล่นๆ แต่มาแรงอย่างจริงจัง ราคาจักรยานที่มีให้เลือกตั้งแต่ระดับพันไปจนถึงระดับแสนบาท สะท้อนการเข้าถึงกลุ่มคนได้ทุกระดับแบบไม่แบ่งชนชั้น เพศ และอายุ

ที่สำคัญ ปัจจุบันการปั่นจักรยานอาจมิใช่กิจกรรมที่ทำเพื่อตนเอง แต่เพื่อคนรอบข้างและชุมขนที่เรารัก