ถุงใส่ของกันน้ำ

คิดได้ ทำได้ ฉบับที่ 30 เมษายน - มิถุนายน 2561
ถุงใส่ของกันน้ำ


กระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มาๆ ไปๆ พร้อมกับความเข้าใจในเรื่องการใช้ทรัพยากรที่ไม่ชัดเจน ทำให้หลายคนมองว่าผลิตภัณฑ์พลาสติกคือผู้ร้าย เลยหันไปผลิตถุงผ้าออกมามากมาย ทั้งที่จริงๆ แล้วในทุกกระบวนการผลิตนั้นเต็มไปด้วยการใช้ทรัพยากรใหม่ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่ใช้ไปจนถึงการขนส่ง เหล่านี้ล้วนรบกวนธรรมชาติและทรัพยากรทั้งสิ้น คงดีกว่าถ้าเราจะหันมาใช้สิ่งของรอบตัวที่มีอยู่เดิมมาใช้ซ้ำ ทำใหม่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด วันนี้คิดได้ทำได้ นำวิธีใช้ถุงพลาสติกที่ได้จากการช้อปปิ้งมาทำเป็นถุงใส่ของกันน้ำเนื้อหนากันค่ะ

อุปกรณ์

  • ถุงพลาสติกหูหิ้วที่มี เลือกขนาดใกล้เคียงกันมาอย่างน้อย 5 ใบ (ยิ่งมากยิ่งหนา)
  • กรรไกร
  • เข็มและด้าย
  • กระดาษลอกลาย 2 ชิ้น
  • เตารีดและ ที่รองรีด

ขั้นตอนการทำ

1. คลี่ถุงออก เอามือรีดให้เรียบเสมอกัน ตัดส่วนหูหิ้ว และก้นถุงออก ทำจนครบทุกใบ

2. กางถุงที่พับด้านข้างอยู่ หากึ่งกลางแล้วตัด ทำจนครบทุกใบ

3. วางกระดาษลอกลายแผ่นแรกลงบนที่รองรีด วางถุงที่ตัดแล้วซ้อนกัน วางกระดาษลอกลายอีกแผ่นไว้ด้านบน ใช้เตารีด (ไฟอ่อนๆ) รีดทับจนทั่วแผ่น ระวังไม่ให้เตารีดสัมผัสกับชิ้นงานโดยตรง

4. พับครึ่ง ใช้เตารีด รีดขอบซ้ายขวาทั้งสองข้าง โดยเว้นปลายด้านบนไว้ 2 นิ้ว

5. เล็มขอบชิ้นงานให้เรียบร้อย

 

6. พับม้วนขอบด้านบนลงมา ใช้เข็มด้ายเย็บให้แน่น

7. กลับถุง

 

8. นำก้นถุงที่ตัดไว้มาถักเปียเป็นเชือก ร้อยเชือกพลาสติกเข้าในขอบด้านบนถุง ขมวดปลายทั้ง 2 ข้างเข้าด้วยกัน

เท่านี้ก็จะได้ถุงกันน้ำมาใช้ในวันฟ้าฉ่ำฝนแล้วค่ะ