ปตท. รวมใจ ร่วมฝ่าอุทกภัยภาคอีสาน

สานพลัง สานใจ ฉบับที่ 28 กรกฎาคม - กันยายน 2560
ปตท. รวมใจ ร่วมฝ่าอุทกภัยภาคอีสาน

มอบความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค และยารักษาโรค ส่งผ่านทุกช่องทางถึงมือผู้ประสบอุทกภัย จ.สกลนคร อย่างเร่งด่วน

จากสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงที่ผ่านมา ถือเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมที่หนักที่สุดในรอบหลายสิบปี สร้างความเสียหายให้แก่พี่น้องประชาชนชาวอีสานเป็นอย่างมาก เพราะปริมาณน้ำที่ท่วมสูง เป็นเหตุให้บ้านเรือน โรงเรียน โรงพยาบาล พื้นที่สาธารณะทั้งในและนอกเมืองได้รับความเสียหาย ไม่เว้นแม้แต่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ในพื้นที่ก็ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวเช่นกัน

            ปตท. ได้เร่งระดมสรรพกำลังในการส่งเข้าพื้นที่ทั้งทางตรงและทางอ้อมหลายรูปแบบ อาทิ มอบเงินบริจาคเพื่อส่งความช่วยเหลือผ่านสำนักนายกรัฐมนตรี 20 ล้านบาท และผ่านสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ 100,000 บาท พร้อมทั้งยังได้มอบถุงยังชีพบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ชุด โดยมีคุณนภดล จารุพงศ์ ปลัดจังหวัดสกลนคร เป็นผู้แทนจากจังหวัดสกลนครรับมอบ รวมทั้งแจกจ่ายชุดเวชภัณฑ์ 5,000 ชุด สนับสนุนน้ำดื่ม 30,000 ขวด มอบถังก๊าซหุงต้มขนาด 4 กิโลกรัม จำนวน 55 ถัง เพื่อนำไปแจกจ่ายสู่ผู้ประสบภัยให้สามารถใช้หุงต้มอาหารได้ต่อไป นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 800 ลิตร แก่โรงพยาบาลใน จ.สกลนคร เพื่อใช้ในการปั่นไฟสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิต ได้อย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ ปตท. ได้เร่งซ่อมแซมและทำความสะอาดสถานีบริการน้ำมันหลังจากน้ำลด เพื่อให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งได้ตรวจสอบคุณภาพของน้ำมันในสถานีฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการถึงประสิทธิภาพและคุณภาพของน้ำมัน ปตท. ได้อย่างเต็มที่ และยังได้รับความสนับสนุนจากผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน (PTT DEALER) ในการร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วย อาทิ หจก.พีอาร์ ปิโตร เซอร์วิส ให้บริการเติมน้ำมันแก่รถของหน่วยงานมูลนิธิที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาจากการบริจาคของลูกค้าที่เข้าใช้บริการ อีกทั้งให้พื้นที่แก่โรงพยาบาลอุดรธานีใช้เป็นจุดส่งมอบถุงยังชีพแก่ชุมชน เช่นเดียวกับ หจก.สิริมนตรี (1999) ที่เติมน้ำมันให้กับรถของมูลนิธิต่างๆ ที่เข้าช่วยเหลือ รวมทั้งบริจาคน้ำดื่มแก่ผู้ประสบภัยอีกด้วย ทางด้าน หจก.แสนอุดม ปิโตรเลียม ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค ส่วน หจก.สว่างธนโชติ แจกถุงยังชีพ 300 ชุด ไข่ไก่ 300 แผง รวมถึงข้าวสารอาหารแห้ง ส่วนทางด้าน หจก.ศรีบุญเรืองบริการ ร่วมกับโรงสีมุกดาธัญทิพย์ บริจาคสิ่งของและเงินจำนวน 10,000 บาท ให้แก่ผู้ประสบภัยโดยรอบพื้นที่

            แม้ว่าสถานีบริการน้ำมัน ปตท. จะได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้ แต่ถึงอย่างไรกำลังใจจากชาว ปตท. และเครือข่าย ก็ยังคงหลั่งไหลเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้ง เพื่อให้เราสามารถฝ่าฟันวิกฤตในครั้งนี้ให้สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ...พลังความดี เริ่มที่ตัวเรา...