ปัญญาประดิษฐ์ ความคิดกับการพัฒนาที่ไม่เคยหยุด

ความรู้รอบโลก ฉบับที่ 28 กรกฎาคม - กันยายน 2560
ปัญญาประดิษฐ์ ความคิดกับการพัฒนาที่ไม่เคยหยุด


ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือเรียกสั้นๆ ว่า AI เป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงกันสักระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งในความเป็นจริงนั้น มีการใช้ AI กันมาแล้วโดยไม่รู้ตัว หรืออาจไม่ทันได้เอะใจว่า AI เข้ามามีบทบาทกับคนเรามานานแล้ว หากบอกว่า Siri ของ Apple, Google Now ของ Google, Cortana ของ Microsoft หรือฟ้าใส ของ fahsai.in.th เหล่านี้นี่เองที่เป็นส่วนหนึ่งของ AI

            AI เป็นแนวคิดที่มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของมนุษย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการดำเนินชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบัน และตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ที่มีการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังหมายรวมถึงการนำมาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในการแข่งขันในปัจจุบัน โดยเน้นความสามารถในการเรียนรู้ การเลียนแบบ และการตัดสินใจของมนุษย์ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้หลายรูปแบบตามความต้องการใช้งาน

ที่มา: http://www.theeleader.com