ตั๋วแมงมุม เชื่อมต่อทุกระบบคมนาคมขนส่ง

ความรู้รอบโลก ฉบับที่ 28 กรกฎาคม - กันยายน 2560
ตั๋วแมงมุม เชื่อมต่อทุกระบบคมนาคมขนส่ง


สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เตรียมเปิดตัว บัตรแมงมุม ระบบตั๋วร่วม (Common Ticketing System) ซึ่งเป็นการพัฒนาอีกระดับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางภายในกรุงเทพฯ ด้วยบัตรเพียงใบเดียว โดยจัดทำระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House: CCH) ในภาคขนส่ง แล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม 2559 และทำการเจรจากับผู้ประกอบการรถไฟฟ้า 4 สาย ได้แก่ ระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้าใต้ดิน สายสีน้ำเงิน) ระบบรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม (รถไฟฟ้า สายสีม่วง) ระบบรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์) และระบบรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สายที่ 1 และสายที่ 2 (รถไฟฟ้า สายสีเขียว) เพื่อให้สามารถรองรับการใช้ระบบตั๋วร่วมได้

ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเชื่อมต่อระบบและพร้อมให้บริการอย่างเป็นทางการประมาณเดือนตุลาคม 2560 นี้

ที่มา: https://www.home.co.th