หนังสือ Play With Flowers & Leaves เล่นกับดอกไม้ใบหญ้า

สาระพลัสบันเทิง ฉบับที่ 26 เดือนมกราคม - มีนาคม 2560
หนังสือ Play With Flowers & Leaves เล่นกับดอกไม้ใบหญ้า


          หนังสือน่ารัก ภาพสวยให้ความรู้สึกอบอุ่น กับเรื่อราวของพ่อ แม่ ลูก และความสดใสของเด็กๆ กับธรรมชาติ ที่เติบโตขึ้นมาคู่กัน เนื้อหาสอนไม่เฉพาะเด็ก ทว่ายังช่วยแนะนำผู้ปกครองให้พาลูกน้อยออกไปสู่โลกกว้าง เก็บดอกไม้ใบหญ้า มาประดิษฐ์เป็นของเล่นเก๋ไก๋ ช่วยสร้างเสริมจินตนาการให้ลูกน้อย ทำให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีทั้ง IQ และ EQ สามารถเข้าใจโลก เข้าใจตัวเองและอยู่ร่วมกับเพื่อนๆ ใบสังคมได้อย่างมีความสุข เพราะการเล่นคือการเรียนรู้ การเล่นของเด็กในวัยเหมาะสมจึงเป็นของขวัญชิ้นสำคัญ ซึ่งพ่อแม่จะมอบให้พวกเขาได้ ก่อนจะพ้นวัยเล่นเข้าสู่วัยเรียนและทำงาน แล้วคุณจะภูมิใจเมื่อเห็นลูกๆ โตขึ้นอย่างสดใสด้สนการเล่นกับดอกไม้ใบหญ้ารอบๆตัว

216