รวมพลังไทย มอบกำลังใจช่วยน้ำท่วมภาคใต้

สานพลัง สานใจ ฉบับที่ 26 เดือนมกราคม - มีนาคม 2560
รวมพลังไทย มอบกำลังใจช่วยน้ำท่วมภาคใต้


          จากสถานการณ์น้ำท่วมหญ่รุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคใต้ ส่งผลให้เกิดความเสียหายและความสูณเสียแก่ประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วม ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ ชาวบ้านต้องทิ้งบ้านของตนเองออกมาหาที่พักพิงชั่วคราวตามถนนหนทาง ขาดแคลนทั้งอาหาร เสื้อผ้า และยารักษาโรค ฯลฯ

          ภัยพิบัติดังกล่าวแม้ว่าจะทำให้เกิดความทุกข์ยากแก่ผู้ประสบเหตุเพียงใดก็ตาม แต่ภายใต้ความโชคร้านที่เกิดขึ้นนั้น ยังมีสิ่งดีงามจากน้ำใจคนไทยทุกภาคส่วนปรากฎให้เห็น ต่างเร่งระดมความช่วยเหลือเพื่อให้ถึงมือผู้ประสบความเดือดร้อนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน ผ่านหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธีหรืออาสาสมัคร รวมถึง กลุ่ม ปตท. ที่ร่วมกันจัดกิจกรรม "รวมพลังช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้" เพื่อระดมความช่วยเหลือให้ถึงมือพี่น้องภาคใต้ และบรรเทาภาวะวิกฤตในครั้งนี้

          จากการรวมพลังของกลุ่มพนักงานและอาสาสมัครร่วมแพ็คถุงยังชีพจำนวน 10,000 ถุง เพื่อจัดส่งความช่วยเหลือไปยังชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติงานและสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ในภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมลงพื้นที่แจกจ่ายถุงยังชีพจนถึงมือประชาชน ซึ่งนอกจากกลุ่ม ปตท. และพนักงานอาสาสมัครแล้ว ยังมีกลุ่มผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน ที่รวมตัวกันในนามของสมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายบริการน้ำมันไทย หรือ PTT DEALER ได้มอบถุงยังชีพจำนวน 6,000 ถุง ให้แก่ผู้ประสบภัยผ่านสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ในภาคใต้อีกด้วย

          นอกจากนี้ กลุ่ม ปตท. ยังได้บริจาคเงินผ่านรัฐบาลเพื่อสมทบทุนในโครงการ "ประชารัฐรวมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้" จำนวน 20,000,000 บาท เพื่อช่วยฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดภาคใต้ พร้อมคอยเฝ้าดูแลติดตามสภานการณ์อย่างใกล้ชิด หากเกิดภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันขึ้น กลุ่ม ปตท. พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที ผ่านกิจกรรม "ร่วมพลัง  ช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้"

          เพราะ ปตท. เป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงมีพันธกิจดูแลรับผิดชอบต่อชุมชน คอยหนุนเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้  เพื่อให้ ปตท. และชุมชนก้าวเดินไปด้วยกันอย่างยั่งยืน