กล่องดินสอและกระเป๋าใส่เศษสตางค์จากขวดพลาสติกเหลือใช้

คิดได้ ทำได้ ฉบับที่ 26 เดือนมกราคม - มีนาคม 2560
กล่องดินสอและกระเป๋าใส่เศษสตางค์จากขวดพลาสติกเหลือใช้

ขวดพลาสติกเหลือใช้ นอกจากจะคัดแยกให้โรงงานนำไปย่อยสลายเพื่อกลับมาใช้ใหม่แล้ว ยังสามารถนำมาดัดแปลงใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่าง เช่น ขวดน้ำพลาสติกต่างๆ ที่เราดื่มกันเป็นประจำกับอุปกรณ์ไม่กี่ชิ้นก็แปลงร่างเป็นของใช้ใกล้ตัวใช้ในชีวิตประจำวันได้

            ขวดพลาสติกเหลือใช้ นอกจากจะคัดแยกให้โรงงานนำไปย่อยสลายเพื่อกลับมาใช้ใหม่แล้ว ยังสามารถนำมาดัดแปลงใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่าง เช่น ขวดน้ำพลาสติกต่างๆ ที่เราดื่มกันเป็นประจำกับอุปกรณ์ไม่กี่ชิ้นก็แปลงร่างเป็นของใช้ใกล้ตัวใช้ในชีวิตประจำวันได้

อุปกรณ์

1. ขวดพลาสติกใสขนาดเท่ากัน       4          ขวด

2. ซิปสีต่างๆ ตามชอบ                   2          เส้น

(วัดขนาดความยาวโดยการพันรอบขวดที่จะใช้)

3. คัตเตอร์ และกรรไกร

4. ปืนกาว

 

วิธีทำ

1. ตัดปากขวดพลาสติกออกด้วยคัตเตอร์และกรรไกร (เด็กๆ ควรให้ผู้ใหญ่ช่วย) ตกแต่งขอบให้เรียบ

2. นำดินสอมาวัดขนาดความยาวที่ต้องการกับขวดที่ตัดแล้ว

3. นำขวดอีกใบมาตัดเอาเฉพาะตรงก้นขวด กะขนาดให้ความยาวพอที่จะทำเป็นฝาปิดกล่องดินสอได้ ตกแต่งขอบให้เรียบเช่นกัน

4. นำซิปมาวัดขนาด ด้วยการลองพันรอบขวดด้านใน หากยาวไปให้ตัดออก แต่ระวังอย่าตัดให้โดนตัวโลหะเล็กที่อยู่ที่ซิป

5. จับปลายซิปหันออกด้านนอก ใช้ปืนกาวทาบนแถบผ้าด้านข้างซิป (ขั้นตอนนี้เด็กๆ ควรให้ผู้ใหญ่ช่วย เพราะปืนกาวมีความร้อน) แล้วรีบนำไปติดด้านในขวดที่ตัดเตรียมไว้ในข้อ 1.  โดยเว้นระยะห่างระหว่างซิปและขอบพลาสติกประมาณ 3 มิลลิเมตร เพื่อรูดซิปได้ง่าย ไม่ติดที่ขวด

6. ทากาวและติดซิปกับขวดพลาสติกจนหัวซิปทับกับปลายซิป ระวังอย่าให้กาวโดนซิปและไม่ควรทากาวที่ขวดพลาสติกโดยตรง เพราะความร้อนจากปืนกาว จะทำให้พลาสติกหดตัว บิดเบี้ยวผิดรูปได้

7. ติดกาวซิปอีกด้านกับก้นขวดที่ตัดไว้ในข้อ 2. จนครบรอบ ก็จะได้กล่องดินสอไว้ใช้ อาจตกแต่งเพิ่มความสวยงามตามแต่จินตนาการด้วยวัสดุต่างๆ เช่น ผ้าสักหลาด กระดุมสี เป็นต้น

8. กระเป๋าใส่เศษสตางค์ ก็ทำวิธีเดียวกัน เพียงแต่ตัดใช้เฉพาะก้นขวดทั้ง 2 ชิ้น โดยกะขนาดความสูงตามต้องการ